Головна Головна -> Реферати українською -> Технологія виробництва -> Вплив урядових виплат фермерам на зростання цiни на землю

Вплив урядових виплат фермерам на зростання цiни на землю

Назва:
Вплив урядових виплат фермерам на зростання цiни на землю
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,17 KB
Завантажень:
87
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему:
Вплив урядових виплат фермерам на зростання цiни на землю


Прямi урядовi виплати теоретично спрямованi на пiдвищення добробуту фермерських сiмей. Критики програм виплат, однак, вказують на те, що, оскiльки урядовi виплати, як правило, прив’язанi до землi, вiдповiдне зростання доходiв фермерiв призводить також до зростання орендної плати, а отже, й до пiдвищення цiни на землю. Виграють вiд цього землевласники, тодi як фермери, якi орендують землю, повиннi нести бiльшi витрати, пов’язанi з цим. У випадку ж падiння цiн на сiльськогосподарську продукцiю та скорочення урядових виплат такi фермери постають перед загрозою банкрутства. Деякi урядовi виплати фермерам також перетворюються на доход для постачальникiв насiння, добрив, технiки та iнших ресурсiв. Кредитори виграють вiд зростання платоспроможностi фермерiв-позичальникiв i зменшення ризикованостi надання позик фермерам. Є й iншi непрямi переваги, оскiльки в локальнiй сiльськiй економiцi за рахунок додаткових надходжень виникає ефект мультиплiкацiї. У данiй статтi описано вплив урядових виплат на цiну землi та визначено групи — землевласники та iншi, — якi мають безпосереднiй зиск вiд урядових виплат. Виплати пiдвищують доход та цiну землi Цiна сiльськогосподарської землi значною мiрою залежить вiд очiкуваних прибуткiв вiд дiяльностi на нiй у майбутньому. Оскiльки урядовi виплати є складником доходiв фермерiв, вони непрямо пiдвищують цiну на землю. На конкурентних мiсцевих ринках землi покупцi землi сплачують бiльшу цiну за землю, на яку припадатимуть урядовi виплати. Виплати, зазвичай, прив’язанi до землi, отже, право на одержання виплат мають землевласники. Бiльшу частину зискiв вiд очiкуваних програм у майбутньому через вартiсть землi перехоплюють землевласники. Хоча для досягнення повного зиску вiд зростання цiни на землю землевласники мали б продати свою землю, вони одержують частковий зиск вiд зростання вартостi капiталу, який вони можуть використовувати пiд заставу одержання позик та вiд зростання орендної плати за землю. Змiни в цiнi сiльськогосподарської землi вiдображають очiкуваний у даний момент чистий прибуток у майбутньому через капiталiзацiю. Зиски вiд очiкуваних бiльших прибуткiв у майбутньому дiстаються нинiшнiм власникам землi, на яку й припадають урядовi виплати, включаючи як фермерiв-землевласникiв, так i непрацюючих землевласникiв. Урядовi виплати, зазвичай, покращують фiнансовий стан одержувачiв цих виплат, зменшуючи ризик, пов’язаний iз землеволодiнням, збiльшуючи вартiсть майна фермерiв та зменшуючи ризик виникнення боргових зобов’язань. Урядовi виплати можуть впливати на дебетову частину балансу фермерiв, зменшуючи необхiднiсть витрат власних фiнансiв на придбання основних фондiв, i, залежно вiд часу надходження цих виплат, можуть зменшувати потребу в кредитах, необхiдних для фiнансування сезонного виробництва. Програми прямих виплат, спрямованi на протидiю падiнню цiн, мають тенденцiю стабiлiзувати доход, мiнiмiзувати вплив катастрофiчних ринкових втрат i зменшення фiнансового ризику як для фермерiв, так i їхнiх кредиторiв. Вплив доходу з будь-якого джерела на цiну землi, включаючи урядовi виплати, залежить вiд того, вважається цей доход постiйним чи тимчасовим. Навiть якщо контрактнi виплати за гнучкi обсяги виробництва (КВГВ), коли приймали Фермерський акт 1996 року, могли розглядати як тимчасовi виплати, наступнi термiновi урядовi виплати та 70-рiчна iсторiя урядового втручання в сiльське господарство породили сподiвання, що в разi потреби урядову допомогу буде надавано й у майбутньому. Протягом 1981—1986 рокiв висока банкiвська ставка, мiцний долар i скорочення експорту призвели до зростання непевностi щодо майбутньої прибутковостi сiльського господарства, що мало наслiдком 31%-не падiння вартостi нерухомостi фермерiв по всiх США. Однак цiна землi останнiми роками залишалась вiдносно незмiнною, особливо в районах, у яких виробництво продукцiї охоплювалось урядовими програмами пiдтримки, незважаючи на занепокоєння щодо низьких цiн на сiльськогосподарську продукцiю i непевнiсть щодо майбутнього урядових програм.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Вплив урядових виплат фермерам на зростання цiни на землю

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок