Головна Головна -> Реферати українською -> Технологія виробництва -> Премiкси в годiвлi тварин

Премiкси в годiвлi тварин

Назва:
Премiкси в годiвлi тварин
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,26 KB
Завантажень:
144
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему:
Премiкси в годiвлi тварин


Премiкс являє собою однорiдну сумiш бiологiчно активних речовин (вiтамiнiв, мікроелементiв, антибiотикiв, амiнокислот тощо) у наповнювачi. Препарати лiкувальної та бiостимулюючої дiї До них належать усi антибiотики, що їх використовують у премiксах. Ефективнiсть використання антибiотикiв залежить вiд виду тварин, вiку, годiвлi, фiзiологiчного стану, спiввiдношення в кормах бiологiчно активних речовин тощо. У бiльшостi випадкiв сумiш антибiотикiв не має синергетичної дiї на стимуляцiю росту. Кормовi препарати антибiотикiв є ефективнiшими за кристалiчнi. Стимулюючий ефект, що його антибiотики справляють на органiзм тварин, зумовлений двома чинниками — дiєю на мiкрофлору кишківника та прямою дiєю на органiзм. Про стимулюючий вплив антибiотикiв шляхом скорочення життєдiяльностi кишкової мiкрофлори свiдчить те, що iн’єкцiї антибiотикiв у бiльшостi випадкiв неефективнi, а згодовування антибiотикiв (бацитрацину, стрептомiцину) стимулює рiст, хоча вони не всмоктуються в кишківнику. Встановлено, що антибiотики сприяють розмноженню у травному трактi мiкроорганiзмiв, що синтезують вiтамiни, та iншим чинникам росту. Рiстстимулюючу дiю антибiотикiв на органiзм засвiдчують дослiди не з антибiотиками, а з продуктами їх розщеплення, а також з антибiотиками, що не мають антибактерiальної дiї. Вважається, що рiстстимулюючу дiю має не цiла молекула антибiотика, а продукти розпаду антибiотика та речовини бактерiальних клiтин, що загинули у шлунково-кишковому трактi пiд дiєю антибiотика. У процесi взаємодiї з мiкроорганiзмами молекула антибiотика руйнується одночасно з розпадом бактеріальної клiтини. Потiм продукти розпаду антибiотика та клiтин мiкрофлори всмоктуються в кров, де вони дiють як активатори ферментативних реакцiй обмiну i забезпечують рiстстимулюючий ефект. Премiкси вводять в комбiкорми в кiлькостi вiд 0,2—0,5 до 3—5%, тобто вiд 2—5 до 30—50 кг на 1 т комбiкорму. Рецептуру премiксiв розробляють з урахуванням таких чинникiв: потреби в поживних речовинах рiзних видiв, статi та вiкових груп, рiвня й напряму продуктивностi, умов утримання, змiни потреби в живленнi за рiзних фiзіологiчних або стресових станiв та захворювань, складу й поживностi кормiв рацiону, особливостей геозон та iн. При складанні премiксiв велике значення має хiмiчна та бiологiчна сумiснiсть компонентiв мiж собою. Залежно вiд вимог, що ставляться до виробництва премiксiв, останнi подiляють на вiтамiннi (сумiш вiтамiнних препаратiв iз наповнювачем), антибiотичнi (сумiш антибiотикiв iз наповнювачем), вiтамiнно-антибiотичнi, мiнеральнi (сумiш мiкроелементiв iз наповнювачем, здебiльшого — мiнеральним), комплекснi (сумiш усiх необхiдних компонентiв, у тому числi й мiкроелементiв iз наповнювачем), лiкувальнi (лiкарськi препарати в профiлактичних та лiкувальних дозах), бiлковi (бiлковi концентрати, що їх додають до вуглеводних кормiв). Hинi для виробництва рекомендовано багато рецептiв премiксiв. Спецiалiзованi пiдприємства випускають 1%-ні комплекснi премiкси для рiзних статево-вiкових та виробничих груп свиней, птицi та великої рогатої худоби. Останнiми роками в країнах iз розвинутою комбiкормовою промисловiстю (США, Англiя, Японiя, Голландiя тощо) промислове виробництво премiксiв набуло широкого розвитку. Як правило, всi премiкси вводять у комбiкорм у кiлькостi 1%, тобто 10 кг на 1 т. При виготовленнi 1% премiксiв наповнювач становить 80—90% маси сумiшi, а бiологiчно активнi речовини — 10—20% (iнколи й менше — це залежить вiд складу рецепта й концентрацiї препаратiв). До складу премiксiв рiзних груп свиней та птицi входить вiд 2 до 10 вiтамiнiв, 5—6 мiкроелементiв, 1—3 антибiотики, антиокислювач, амiнокислоти, ферментнi препарати. Менш складними є премiкси для великої рогатої худоби та овець. Дорослi жуйнi тварини не потребують вiтамiнiв групи В, тому що вони в достатнiй кiлькостi синтезуються мiкрофлорою рубця та iнших вiддiлiв травного тракту; у телят до тримiсячного вiку мiкробний синтез вiтамiнiв практично вiдсутнiй, через це в премiкси їм потрiбно включати вiтамiни групи В.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Премiкси в годiвлi тварин

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок