Головна Головна -> Реферати українською -> Технологія виробництва -> Етiопатогенез уражень копитець корiв в умовах стiйлового утримання

Етiопатогенез уражень копитець корiв в умовах стiйлового утримання

Назва:
Етiопатогенез уражень копитець корiв в умовах стiйлового утримання
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,90 KB
Завантажень:
52
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Реферат на тему:
Етiопатогенез уражень копитець корiв в умовах стiйлового утримання


При незадовiльнiй годiвлi та утриманнi корiв виникає остеодистрофiя, яка ускладнюється порушеннями постави кiнцiвок. Порушення постави кiнцiвок, пов’язане в основному з перерозгинанням пальцiв, супрововджується деформацiєю копитець та хронiчним асептичним пододерматитом. Ураження копитець (деформацiя, пододерматит, виразка м’якуша тощо) у корiв зустрiчаються порiвняно часто i наносять значнi економiчнi втрати. Хворi тварини не в змозi довго стояти, нормально пересуватися при проведеннi моцiону. В результатi має мiсце недобiр молока, перегули, яловiсть, народження кволих телят, якi часто хворiють. У чотирьох господарствах провели аналiз умов утримання та годiвлi корiв, а також диспанcеризацiю. Стан кiнцiвок у корiв вивчали клiнiчно шляхом огляду, пальпацiї та вимiрюванням кутiв суглобiв суглобовим кутомiром. Деформацiї та супутнi ураження копитець дослiджували на пiдставi реєстрацiї характерних симптомiв та шляхом зачепів вимірювання кутів копитцевим кутомiром. У сироватцi кровi дослiджували резервну лужнiсть, вмiст кальцiю, фосфору та кальцiй-фосфорне спiввiдношення за загальноприйнятими методиками. Стан кiстяка дослiджували клiнiчно, а також методом трепанобiопсiї iз наступним використанням багатофакторного масооб’ємного аналiзу. У двох господарствах iз задовiльними умовами годiвлi та утримання корiв (продуктивнiсть 4500 кг молока на рiк) зустрiчалися лише поодинокi випадки хвороб копитець; у двох iнших господарствах із незадовiльними умовами годiвлi та утримання корiв (продуктивнiсть 3100 кг молока на рiк) хвороби копитець були поширеними — тi чи iншi копитцевi ураження реєструвалися у 24,75% випадкiв. У цих господарствах у рацiонах корiв спостерiгалася недостатнiсть перетравного протеїну, фосфору, каротину, порушення цукро-протеїнового та кальцiй-фосфорного спiввiдношення. Активний моцiон корови мали вiдносно рiдко i нерегулярно. Крiм хвороб копитець, у корiв клiнiчно виявляли наявнiсть остеодистрофiчних порушень. Вiдмiчали розм’якшення хвостових хребцiв, а у деяких корiв — навiть часткове їх розсмоктування, хитання зубiв; у 12 корiв старшого вiку спостерiгали часткове або повне розсмоктування останнiх ребер та розм’якшення поперечно-реберних відросткiв поперекових хребцiв. Результати бiохiмiчних дослiджень сироватки кровi корiв-аналогiв представлено у таблицi 1. Як видно з таблицi 1, в сироватцi кровi корiв iз господарств з незадовiльними умовами годiвлi та утримання вiдмiчаються статистично достовiрне зменшення резервної лужностi (але в межах норми), зниження вмiсту фосфору, порушення кальцiй-фосфорного спiввiдношення, що характерне для остеодистрофiї. Прямим пiдтвердженням наявностi остеодистрофiчних порушень стали результати дослiдження трепанобiоптатiв кiстяка iз зовнiшнього горба клубової кiстки (табл. 2). При незадовiльних умовах годiвлi та утримання закономiрно i неминуче виникають остеодистрофiчнi ураження: щiльнiсть нативної сирої кiстки зменшилася на 19,84% (за середнiми показниками), щiльнiсть сухої знежиреної кiстки знизилася на 31,98%, щiльнiсть органiчного матриксу зменшилася на 17,19% (рiзниця цих показникiв недостовiрна), щiльнiсть мiнеральних речовин знизилася на 28,32%, iндекс мiнералiзацiї зменшився на 21,4%; рiзниця за кожним показником, крiм показника щiльностi мiнералiв, при математичнiй обробцi цифрових даних виявилася достовiрною. Значне зменшення у кiстяку вмiсту мiнеральних речовин та, особливо, такого iнтегративного показника, як iндекс мiнералiзацiї, свiдчить, що остеодистрофiя носить характер остеомаляцiї. Таким чином, можна вважати доведеним, що при похибках годiвлi та утримання в умовах стiйлового утримання у корiв розвивається фосфордефiцитна остеодистрофiя остеомаляцiйного характеру. Зниження щiльностi кiсткової тканини i, особливо вмiсту в нiй мiнералiв, призводить до зменшення механiчної стiйкостi кiстяка. Останнє неминуче супроводжується послабленням мiцностi фiксацiї до кiсток сухожилкiв та зв’язок; частина кiнцевих сухожилкових волокон, якi закiнчуються у кiстковiй речовинi, фiксуються до недостатньо звапнених остеонiв.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Етiопатогенез уражень копитець корiв в умовах стiйлового утримання

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок