Головна Головна -> Реферати українською -> Технологія виробництва -> Ефективнiсть кормозбиральних комбайнiв в Українi

Ефективнiсть кормозбиральних комбайнiв в Українi

Назва:
Ефективнiсть кормозбиральних комбайнiв в Українi
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,01 KB
Завантажень:
278
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему:
Ефективнiсть кормозбиральних комбайнiв в Українi


У ринкових умовах суб’єкти виробничої дiяльностi прагнуть отримати заплановану кiлькiсть продукцiї з мiнiмальними фiнансовими витратами й, як результат, мати максимальний прибуток. Зокрема тваринницька галузь має давати вiдповiдно до норм 85 кг м’яса (у США — 103 кг) та 405 кг молока на одного жителя України. Hа жаль, ми виробляємо лише близько половини вiд потреби. Висока ресурсозатратнiсть i, вiдповiдно, низька рентабельнiсть, а то й iстотна збитковiсть тваринницької галузi спричиняють зменшення виробництва, з одного боку, i збiльшення цiни — з iншого. У сiльському господарствi України до 70% ресурсовитрат пов’язано з виробництвом тваринницької продукцiї, 60—70% якої дає ВРХ. Це стримує зростання обсягiв тваринницької продукцiї. Для лiквiдацiї “ножиць” мiж затратами та цiною продукцiї використовують державнi дотацiї або зменшують собiвартiсть продукцiї. У структурi собiвартостi тваринницької продукцiї до 70% становлять корми. Тому щонайефективнiше i щонайiстотнiше можна зменшити собiвартiсть одиницi продукцiї зменшенням витрат на виробництво кормiв, з яких 90% припадає на стебловi — сiно, сiнаж, силос i зерносiнаж, що економiчно вигiдно, як свiдчать роботи нiмецьких та англiйських дослiдникiв. Стебловi корми заготовляють переважно подрiбненими з огляду на їх технологiчнiсть, яка дає змогу механiзувати найбiльш трудомiсткi операцiї заготiвлi та роздавання тваринам. Механiзовану заготiвлю подрiбнених стеблових кормiв здiйснюють кормозбиральними комбайнами, забезпеченiсть якими становить 60—70%, причому майже в 40% iз них вийшли амортизацiйнi термiни. Системний аналiз свiдчить, що розв’язати проблему забезпечення сiльського господарства капiталомiсткою зарубiжною кормозбиральною технiкою ми не зможемо, оскiльки на її придбання потрiбно майже 30 млрд грн. Розвязання ланцюга взаємопов’язаних суспiльно важливих проблем слiд шукати в напрямку ресурсозбереження, еквiвалентом якого є приведенi витрати, тобто витрати на заготiвлю одиницi маси стеблового корму комбайнами, якi використовуються в Українi. Спочатку порiвняємо технiко-експлуатацiйнi характеристики комбайнiв, а потiм їх економiчну ефективнiсть використання. Спiльна вимога до всiх комбайнiв: вони мають задовольняти агрозоотехнiчнi вимоги, однiєю з основних яких є розщеплення стебел i дроблення зерна кукурудзи не менше 96%. Продуктивнiсть кормозбиральних комбайнiв краще оцiнювати на заготiвлi важливого та особливого корму — кукурудзяного силосу у фазi воскової стиглостi зерна, який економiчно вигiдно мати у рацiонi ВРХ до 70%. Самохiдний кормозбиральний комбайн “Ягуар-840” з потужнiстю 268 кВт нiмецької фiрми “Клаас” є характерною маркою розробленої серiї 800, якою представлено чотири модифiкацiї з потужностями двигуна 354, 305, 268 i 230 кВт. Ця серiя вирiзняється високим технiчним рiвнем i має, додатково, до вiдомого оригiнальне регулювання протирiзальної пластини подрiбнювача, кiлька систем автоматичних пристроїв, бортовий комп’ютер i комфортнi умови для оператора. Продуктивнiсть комбайна “Ягуар-880” з потужнiстю двигуна 354 кВт сягає 170 т/год. Однак такий високий технiчний рiвень потребує висококвалiфiкованих спецiалiстiв із керування та обслуговування цих комбайнiв. Через недостатню кiлькiсть такого персоналу в Українi цi дорогi комбайни пiсля 2—3 рокiв експлуатацiї часто простоюють, не повернувши їх власникам вкладених коштiв. З iншого боку, “Ягуар” має складну технологiчну схему подрiбнювального апарата, яка, порiвняно з класичною, додатково мiстить спеціальний рекатер, плющильнi вальцi, якi обертаються зi швидкiстю близько 4000 об./хв i прискорювач маси 68 м/с. Така подрiбнювальна система є доволi енергозатратною та, як свiдчить виробничий досвiд, ненадiйною в наших умовах роботи. Як свiдчать нашi дослiдження, для умов України, де здебiльшого використовують технологiчний транспорт вантажнiстю 4—5 т, продуктивнiсть комбайна понад 120 т/год недоцiльна через частi зупинки для замiни транспортних засобiв.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Ефективнiсть кормозбиральних комбайнiв в Українi

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок