Головна Головна -> Реферати українською -> Технологія виробництва -> ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ

Назва:
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,63 KB
Завантажень:
336
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему:
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ


Обґрунтування виробничої програми підрозділів трудовими ресурсами обмежується, як правило, тими категоріями працівни-ків, кількість яких залежить від обсягу і структури виробництва. Це переважно робітники.
Кількість робітників, потрібна для виконання запланового об-сягу роботи, визначається різними методами залежно від специ-фіки виконуваних процесів і нормування праці: на основі трудо-місткості робіт, норм виробітку, норм обслуговування, за робо-чими місцями тощо. Розрахунки проводяться окремо за професі-ями і кваліфікацією робітників.
Кількість робітників на роботах з нормованою трудомісткістю визначається за формулою:
Чоб=Тпл/Тп*kн (5.12)
де Чоб – середньооблікова кількість робітників;
Тпл – планова трудомісткість робіт, нормованих людиногодин;
Тп — фонд робочого часу одного працівника в плановому пе-ріоді, год;
kн — коефіцієнт виконання норм.
Фонд часу роботи одного середньооблікового робітника ви-значається на основі кількості робочих днів у плановому періоді, передбачених законом невиходів на роботу і середньої тривалості робочого дня.
Тп=Дп*tд.с, (5.13)
де Дп — середня кількість днів виходу на роботу в плановому періоді одного робітника;
tд.с — середня тривалість робочого дня, год.
Середня кількість днів виходу на роботу (реальний робочий час у днях) обчислюється на основі кількості робочих днів у пла-новому періоді за календарем (Др) і середньої кількості днів не-виходів згідно з трудовим законодавством (відпустки, хвороба та ін.)—Дн, тобто
Дп-Др-Дн. (5.14)
Середня тривалість робочого дня менша від номінальної три-валості, якщо у складі робітників є такі, що мають скорочений робочий день (неповнолітні, матері, що мають дітей віком до од-ного року). В інших випадках середня тривалість дня збігається з номінальною (tд н).
Згідно з цими обчисленнями можна визначити втрати робочо-го часу.
h=(1-Tп/Др*tд.н)100, (5.15)
де h — втрати робочого часу у відсотках.
Коли виготовляється один вид продукції або виконується од-норідна робота, кількість робітників можна визначати за нормами виробітку.
Чоб=N/Вд*Дп*kн (5.16)
де N — плановий обсяг продукції (роботи) у натуральному
виразі;
Вд — денна норма виробітку одного робітника у натуральному виразі.
Розглянуті методи обчислення кількості робітників ґрунтуються на нормуванні затрат праці на одиницю продукції (роботи). Сфера їх застосування — процеси, де робітники, закріплені за певними ро-бочими місцями, безпосередньо обробляють продукцію (виконують роботу) і між їх кількістю та обсягом останньої існує тісна залеж-ність. Але досить часто ситуація буває іншою. Це стосується тих трудових процесів, виконання яких має такі особливості: виконува-ні робітником операції не пов'язані з кожною одиницею продукції або роботи; трудовий процес є нерегулярним, ймовірним; необхідна постійна присутність робітника незалежно від його завантаження з метою нагляду, контролю і регулювання процесу.
Зазначені особливості властиві передусім таким основним про-цесам, як апаратурні (ливарні, гальванічні, термічні, хімічні та ін.), обробні з високим рівнем механізації та автоматизації, а також до-поміжним процесам з обслуговування устаткування (налагоджен-ня, дрібний ремонт тощо). Із підвищенням рівня механізації та ав-томатизації виробництва частка таких процесів зростає. Об'єктом нормування затрат праці є, як правило, устаткування (робочі міс-ця), що обслуговується, а кількість робітників обчислюється за нормами обслуговування і робочими місцями. За кожним із цих методів обчислюється явочна кількість робітників, яка згодом пе-рераховується в облікову з урахуванням втрат робочого часу.
Кількість робітників за нормами обслуговування визначається за формулою:
Чяв=m*kp/mн (5.17)
де Чяв — явочна кількість робітників;
т — кількість устаткування (робочих місць), що потребує об-слуговування;
mн — норма обслуговування, тобто кількість устаткування,
яку має обслуговувати один робітник;
kз — кількість змін роботи.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок