Головна Головна -> Реферати українською -> Технологія виробництва -> Доходи сiльськогосподарського сектора як оцiнка ефективностi аграрної полiтики

Доходи сiльськогосподарського сектора як оцiнка ефективностi аграрної полiтики

Назва:
Доходи сiльськогосподарського сектора як оцiнка ефективностi аграрної полiтики
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,07 KB
Завантажень:
332
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему:
Доходи сiльськогосподарського сектора як оцiнка ефективностi аграрної полiтики


Вiтчизняна сiльськогосподарська статистика, практично незмiнна з радянських часiв, полюбляє наводити середнi показники для всього аграрного сектора: збитковiсть у сiльськогосподарському виробництвi скоротилася на стiльки-то відсотків, кiлькiсть прибуткових господарств збiльшилася на стiльки-то відсоткiв тощо. Проте всi цi середнi показники — це “середня температура по лiкарнi”. Хибностi застосування сукупних середнiх значень при розробцi довготермiнової аграрної полiтики присвячена стаття фахiвцiв iз аграрної статистики Мiнiстерства сiльського господарства США. Сподiваємося, що вона буде корисною всiм нашим читачам i дасть змогу бiльш чiтко зрозумiти механiзми манiпулювання статистичними даними з метою прикрашення справжнього стану речей у сiльському господарствi України. Полiтика пiдтримки доходiв фермерiв часто розглядається як спосiб вирiшення проблем коливання обсягiв виробництва продукцiї та цiн i втрат на свiтових ринках через перешкоди в доступах до мiсцевих ринкiв. Аграрна полiтика США протягом останнiх 60 рокiв налiчує багато прикладiв заходiв, спрямованих на пiдвищення цiн на сiльськогосподарську продукцiю та доходiв фермерiв. Нещодавно перелiк напрямiв аграрної полiтики поширився на продовольчу безпеку, продовольчу допомогу, економiчний добробут сiльських громад, добробут родин фермерiв та охорону довкiлля. Очевидно, що вимiрювання доходiв фермерiв є невiдповiдним iнструментом для визначення потреб у державному втручаннi в ці нові сектори. Деякi аналiтики починають ставити пiд сумнiв вiдповiднiсть визначення доходу навiть для оцiнки потреб фермерiв у компенсацiйних виплатах. Протягом багатьох рокiв законодавцi намагалися досягти добробуту фермерiв, орiєнтуючись на рiвень доходiв в аграрному секторi як на оцiнку ефективностi аграрної полiтики. Результати, в найкращому разі, були ненадiйними. Переваги визначення доходiв аграрного сектора При використаннi сукупного показника продуктивностi (такого як чистий дохід) у розробцi або оцiнцi аграрної полiтики аналiтики мають визначити, яка саме критична достовiрна iнформацiя є наявною або, що бiльш важливо, вiдсутньою. Наприклад, чистий дохід є мiрою, яка вказує, скiльки є наявних коштiв у виробничому сiльськогосподарському секторi для зменшення боргу, придбання капiтального майна, сплати податкiв i спрямування на забезпечення необхiдного рiвня життя. Чистий дохід вiд сiльськогосподарської дiяльностi (чистий дохід мiнус вартiсть змiн складських запасiв i замiщення капiталу) являє собою прибуток, одержаний фермерами, їхнiми партнерами та iншими, хто представляє працю, управлiння та капiтал, які використовуються у виробництвi. Обидва показники можна використовувати при вiдстежуваннi рiчних (або бiльш довгострокових) змiн у доходах сектора. У цьому сенсi вони є аналогiчними барометрам змiн, якi вiдстежують тенденцiї в iнших секторах нацiональної економiки, таких як прибутки в оптовiй або роздрiбнiй торгiвлi. Проте, навiть розглядаючи довготермiновi змiни в продуктивностi аграрного сектора, необхiдно переглянути показники чистого доходу. Наприклад, спади в аграрнiй економiцi легше визначити, вивчаючи нинiшнiй чистий дохід порiвняно iз середнiм за попереднi 5 рокiв. При цьому сукупнi доходи визначають не тiльки моменти, на якi припадають цi спади, а й їхню глибину та тривалiсть. Враховуючи термiнову допомогу в 1998—2000 роках, спрямовану на протидiю низьким цiнам на сiльськогосподарську продукцiю, чистий дохід у сiльському господарствi США був порівнянним iз середнiми значеннями за попереднi 5 рокiв. Без додаткової допомоги у 2001 роцi чистий дохід, прогнозований МСГ США, буде на 10% меншим за середнє значення попереднiх 5 рокiв. Якщо сукупний дохід використовується саме таким чином i очiкуваний дохід сектора є меншим за поточне середнє значення, то механiзм надання фермерам необхiдних додаткових коштiв виявився б занадто спрощеним. Це б, наприклад, означало, що вплив низьких цiн на сiльськогосподарську продукцiю на сектор i всiх його учасникiв можна було б нiвелювати тими самими заходами, що й протягом трьох попереднiх рокiв.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Доходи сiльськогосподарського сектора як оцiнка ефективностi аграрної полiтики

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок