Головна Головна -> Реферати українською -> Технологія виробництва -> Розведення м’ясної худоби

Розведення м’ясної худоби

Назва:
Розведення м’ясної худоби
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,79 KB
Завантажень:
87
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему:
Розведення м’ясної худоби


Рiвень ефективностi спецiалiзованого м’ясного скотарства визначають селекцiйнi, технологiчнi, ветеринарно-санiтарнi та органiзацiйнi фактори. Рiвень ефективностi спецiалiзованого м’ясного скотарства визначають селекцiйнi, технологiчнi, ветеринарно-санiтарнi та органiзацiйнi фактори. Селекцiйнi аспекти. Ефективнiсть спецiалiзованого м’ясного скотарства, якiсть яловичини, телятини та шкiряної сировини значною мiрою залежить вiд породи, вибраної для розведення в конкретних природно-клiматичних умовах. Основнi критерiї у виборi породи — продуктивнiсть тварин, цiлi виробництва, пристосованiсть їх до умов регiону, характер кормової бази в господарствi i технологiя утримання. За продуктивнiстю (живою масою) м’яснi породи розподіляють на дрiбнi (скоростиглi), середнi та великі (довгорослi). Кожнiй з них властивi певнi позитивнi i негативнi ознаки. Тварини скоростиглих порiд уже в 13—15 мiсяцiв рiзко знижують прирости, iнтенсивно вiдкладають жир, що погiршує якiсть яловичини. Тому їх вирощують в основному для виробництва телятини або молодої яловичини. З iншого боку, цi породи бiльш пристосованi до пасовищ. Довгорослi ж тварини зберiгають високу iнтенсивнiсть росту до вiку 18—20 мiсяцiв, дають великоваговi тушi з бiльшим вмiстом бiлка. Зважаючи на це, у багатьох країнах спостерiгається iнтерес до розведення худоби укрупнених типiв, зокрема симентальської м’ясної. Однак реалiзувати свої переваги такi тварини спроможнi лише за достатнього рiвня годiвлi. Вони бiльш пристосованi до стiйлового утримання. Основнi вимоги щодо вiдбору порiд за продуктивнiстю такi: q висока iнтенсивнiсть росту молодняку протягом тривалого перiоду, велика кiнцева жива маса, висока якiсть туш, добра окупність кормiв; q добрi вiдтворнi якостi маток, якi щорiчно забезпечують одержання вiд кожної корови життєздатного теляти; q висока молочнiсть корiв, їх здатнiсть до тривалого використання; q здатнiсть тварин до аклiматизацiї. У худоби, погано адаптованої до умов середовища, знижується резистентнiсть до захворювань, низька вiдтворна функцiя, зменшується продуктивнiсть. Економiчна ефективнiсть виробництва яловичини значною мiрою залежить вiд якiсного складу м’ясного поголiв’я. Адже вiдмiчено, що у тварин однiєї породи, навiть за достатнього рiвня годiвлi, показники середньодобових приростiв становлять 700—1500 г i бiльше. Тому для формування високопродуктивних стад необхiдно постiйно здiйснювати полiпшуючий вiдбiр худоби. З цiєю метою племiннi якостi тварин оцiнюють за такими селекцiйними ознаками: q материнськi якостi — молочнiсть маток i маса новонароджених телят; q середньодобовi прирости i жива маса; q витрати кормiв на одиницю продукцiї; q забiйні якостi; q легкiсть отелень; q перiод продуктивного використання корiв. Hайбiльш професiйну оцiнку тварин забезпечують випробувальнi станцiї, де проводять вивчення продуктивностi бугайцiв i за одержаними даними оцiнюють плiдникiв за якiстю потомкiв. Органiзацiя вiдтворення стада. Суть цього процесу — щорiчне отримання теляти вiд кожної корови, що є єдиною продукцiєю м’ясної худоби i визначає прибутковiсть галузi. Рiвень вiдтворення, який характеризує показник виходу здорових телят (вiдношення числа вiдлученого молодняку до кiлькостi корiв у стадi) залежить вiд iнтенсивностi використання маточного поголiв’я, яку зумовлюють такi фактори: 1. Стан кормової бази в господарствi, рiвень вирощування ремонтного молодняку i годiвлi маток. Вiд цього залежить плодючiсть, продуктивнiсть i життєздатнiсть тварин. 2. Строки парування телиць i введення їх в основне стадо. Краще парувати телиць у бiльш ранньому вiцi: тварин середнiх порiд — у 15—16, а великих — у 17—18 мiсяцiв та вводити їх в оборот стада, вiдповiдно, в 24—25- i 26—27-мiсячному вiцi. При цьому слiд вiдзначити, що на ефективнiсть осiменiння у зазначенi термiни вiк маток впливає меншою мiрою, нiж їх жива маса, яка повинна бути не нижчою за стандарт для породи.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Розведення м’ясної худоби

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок