Головна Головна -> Реферати українською -> Технологія виробництва -> Обмеженість виробничих ресурсів. Проблема економічного вибору

Обмеженість виробничих ресурсів. Проблема економічного вибору

Назва:
Обмеженість виробничих ресурсів. Проблема економічного вибору
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,34 KB
Завантажень:
313
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Обмеженість виробничих ресурсів. Проблема економічного вибору
Розвиток виробництва має межі. Вони спричинені тим, ще у кожний момент часу суспільство володіє лише певним об-сягом виробничих ресурсів, миттєве збільшення яких є не-реальним. Через обмеженість ресурсів суспільство завжди стоїть перед проблемою: як розподілити їх таким чином, щоб досягти найкращого результату, тобто як створити таку кіль-кість споживчих благ, щоб мати змогу якнайповніше задо-вольнити потреби?
Перш ніж безпосередньо перейти до розгляду цієї про-блеми, домовимось, що поняття «виробничий ресурс» і «фактор виробництва» ми для спрощення вважатимемо тотожними, хоча між ними, безумовно, є певна відмінність. Фактор (від латинського factor - той, що робить), або чинник, є рушієм певного процесу. Ресурс (від французь-кого ressource - цінність, запас, джерело засобів) потен-ційно може стати фактором.
Пригадаємо, що факторами виробництва, а отже, і ви-робничими ресурсами є земля, праця, капітал та здатність до підприємництва.
Виробничі ресурси поділяються на відтворювані і не-відтворювані.
До відтворюваних виробничих ресурсів нале-жать ті, що створюються і відновлюються природою (грунт, вода, повітря, ліс) і суспільством (засоби виробництва). До відтворюваних одночасно і природою, і суспільством належать трудові ресурси: людина з'являється на світ як біологічна істота і набуває у суспільстві знань та навичок, необхідних для виробничої діяльності.
До невідтворюваних виробничих ресурсів нале-жать корисні копалини, що споживаються як сировина. Крім того, час відтворення деяких ресурсів є таким тривалим, що їх можна віднести до невідтворюваних. Йдеться, зокрема, про знищені чорноземи, вирубані ліси, забруднені водойми. Ця проблема, на жаль, є дуже актуальною для України, її найбільше багатство - чорноземи - перебувають у жахли-вому стані, а головну водну артерію - Дніпро - перетина-ють «мертві моря», створені греблями кількох гідроелектро-станцій. Для відтворення цих напівзнищених ресурсів потрібні загальнонаціональні зусилля і не одне десятиліття.
Виробничі ресурси обмежені, одні - відносно, інші - абсолютно.
Відносна обмеженість існує тому, що потреби виперед-жають можливості виробництва, а останні обмежені наявними ресурсами. Обмеживши потреби, можна відносно зменшити й обмеженість ресурсів. Проте таке пояснення причин об-меженості ресурсів стосується лише одного боку проблеми. Необхідно також зазначити, що окремі види ресурсів, і на-самперед невідтворювані, обмежені самою природою, отже, раніше чи пізніше настане час їх вичерпання. Вчені вже підрахували загальні розміри запасів нафти, газу, вугілля й інших корисних копалин та строки їх вичерпання. Обмеже-ними є площі чорноземів, лісів, водойм, басейнів річок. Щодо цих ресурсів можемо говорити про їх абсолютну обмеженість.
Обмеженість виробничих ресурсів зумовлює появу цілої низки складних економічних процесів і ситуацій. По-пер-ше, в кожний даний момент при досягнутому рівні науко-во-технічного прогресу наявні виробничі ресурси обмежу-ють виробничу діяльність. По-друге, виникає потреба в прискоренні технічного прогресу, який допомагає вводити в обіг усе нові й нові ресурси. По-третє, виникає необ-хідність всебічної економії виробничих ресурсів, ефектив-ного і раціонального їх використання. І, по-четверте, ак-туальною стає проблема вибору виробничих ресурсів і пошуку альтернативних варіантів їх використання.
Для характеристики стану використання ресурсів вжи-вають поняття «повна зайнятість» і «повний обсяг вироб-ництва».
Повна зайнятість ресурсів означає, що всі придатні ресурси використовуються у виробництві. Придатність же ресурсів до використання визначається їх фізичним станом і соціальними обставинами. Якщо йдеться про трудові ре-сурси, тобто про працівників, то придатними до роботи є особи в працездатному віці. Його тривалість, продовження або зменшення залежать і від суспільства: добробуту, си-стеми охорони здоров'я, державного законодавства. Сус-пільство також визначає придатність до використання таких ресурсів, як земля, виробничі фонди.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Обмеженість виробничих ресурсів. Проблема економічного вибору

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок