Головна Головна -> Реферати українською -> Технологія виробництва -> Кормовi сiвозмiни — основа iнтенсифiкацiї кормовиробництва

Кормовi сiвозмiни — основа iнтенсифiкацiї кормовиробництва

Назва:
Кормовi сiвозмiни — основа iнтенсифiкацiї кормовиробництва
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,49 KB
Завантажень:
152
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему:
Кормовi сiвозмiни — основа iнтенсифiкацiї кормовиробництва


У бiльшостi господарств України кормовi культури вирощують нинi в польових сiвозмiнах. Проте, оскiльки в структурi останнiх бiльшу частину становлять зерновi, технiчнi та iншi культури, достатньою кiлькiстю всiх видiв кормiв забезпечити тваринництво вони не в змозi. Одним iз шляхiв iнтенсифiкацiї кормовиробництва є впровадження високопродуктивних кормових сiвозмiн. Кормова сiвозмiна — це науково обгрунтоване чергування кормових культур (сумiшок) у просторi (на полях) i в часi (по роках), яке забезпечує високу врожайнiсть та родючiсть грунту. Дослiдження та виробнича практика свiдчать, що впровадження кормових сiвозмiн дає можливiсть створити мiцну кормову базу, вирiшити проблему бiлка, забезпечити потребу в зелених, концентрованих, соковитих, грубих та iнших видах кормiв. У кормових сiвозмiнах має вирощуватися близько 50% кормових культур. Господарства, що впровадили кормовi сiвозмiни, за будь-яких погодних умов одержують високi врожаї кормових культур (80—120 ц/га корм. од.). У кормових сiвозмiнах, на вiдмiну вiд польових, створюються можливостi для якнайповнiшого використання бiологiчних особливостей культур та сумiшок. За дотримання належної технологiї забезпечується такий рiвень урожайностi: озимих зернових — 50—70, ярих зернових — 40—60, гороху — 30—45, сої — 20—25, кукурудзи — 70—90 ц/га, кормового буряку — 1000—1400, моркви — 400—550, травосумiшок однорiчних кормових культур — 350—450 ц/га iз середнiм виходом 60—110 ц/га корм. од. i вмiстом перетравного протеїну 120—140 г/корм. од. (зоотехнiчна норма — 105—110 г). Впровадження кормових сiвозмiн дає змогу пiдвищити продуктивнiсть у два-три рази, а кормовi цiнностi рослин — у чотири й бiльше. Забезпечивши високу врожайнiсть кормових культур у сiвозмiнах, можна вивiльнити значну частину родючих земель для вирощування зернових, технiчних та iнших цiнних сiльськогосподарських культур. Важливим питанням є створення оптимальної структури посiвних площ кормових культур. Багаторiчнi бобово-злаковi травосумiшки, якi дають змогу одержувати високi врожаї (500—600 ц/га, а за умови зрошення — понад 700 ц/га зеленої маси) i забезпечити тварин повноцiнними кормами, повиннi займати не менш як 50—55% посiвних площ. З огляду на дефiцит азотних добрив, а також на шкiдливiсть їх для тварин i довкiлля особливої ваги набуває насичення кормових сiвозмiн бобово-злаковими травосумiшками, якi здатнi засвоювати атмосферний азот i накопичувати значну частину його в грунтi. Завдяки цьому протягом двох-трьох рокiв бобово-злаковi травосумiшки забезпечують високу врожайнiсть без внесення азотних добрив. Окрiм кормового, травосумiшки мають велике агротехнiчне значення: пiсля оранки шару, який мiстить багато органiчних решток, у грунтi за наявностi води, тепла та кисню спостерiгається iнтенсивнiша (порiвняно з iншими культурами) дiяльнiсть грунтових мiкроорганiзмiв, внаслiдок чого грунт збагачується азотом, фосфором, калiєм, мiкроелементами, полiпшуються його родючiсть та агрофiзичнi властивостi. Отже, бобово-злаковi травосумiшки є найкращими попередниками для пшеницi та iнших цiнних сiльськогосподарських рослин. До того ж, кореневi та пiсляукiснi рештки бобово-злакових травосумiшок накопичують 50—80 ц/га сухої речовини. Впровадження кормових сiвозмiн, насичених багаторiчними травами, дає змогу збiльшити виробництво кормiв, повнiше забезпечити тварин дешевим бiлком, на 30—35% скоротити витрати насiння, на 20—25% знизити затрати працi та палива на обробiток грунту, на 25—30% сiвозмiнної площi скоротити застосування гербiцидiв, значно заощадити азотнi добрива. Є й органiзацiйно-господарський аспект цiєї проблеми. У багатьох господарствах польовi сiвозмiни здебiльшого розмiщенi на значних вiдстанях вiд тваринницьких ферм, i через це вирощувати коренеплоди, силоснi та iншi корми, якi формують велику врожайнiсть об’ємних i важкотранспортабельних кормiв у польових сiвозмiнах, як правило, економiчно невигiдно.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Кормовi сiвозмiни — основа iнтенсифiкацiї кормовиробництва

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок