Головна Головна -> Реферати українською -> Технологія виробництва -> Hасiнництво кукурудзи в умовах ринкових вiдносин

Hасiнництво кукурудзи в умовах ринкових вiдносин

Назва:
Hасiнництво кукурудзи в умовах ринкових вiдносин
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,25 KB
Завантажень:
83
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему:
Hасiнництво кукурудзи в умовах ринкових вiдносин


З огляду на широкий ареал розповсюдження кукурудзи в Українi Iнститут зернового господарства (колишнiй ВHДI кукурудзи), iншi науково-дослiднi установи, а також закордоннi фiрми створили великий набiр гiбридiв рiзних груп стиглостi, що добре адаптованi до конкретних умов вирощування. Так, Реєстр сортiв рослин України на 2001 рiк мiстить близько 246 гiбридiв, у тому числi 55 — селекцiї Iнституту зернового господарства. Останнiми роками велика увага надавалася створенню ранньостиглих та середньораннiх гiбридiв. Такi гiбриди мають короткий вегетацiйний перiод, їхнє зерно мiстить менше вологи, що дає можливiсть значно знизити енерговитрати на збирання й доробку зерна та насiння. Аналiз результатiв державного сортовипробування i виробничої перевiрки в рiзних зонах України свiдчить, що сучаснi гiбриди вiтчизняної селекцiї мають високий потенцiал урожайностi — 50—60 ц/га, а в умовах зрошення — 80—120 ц/га зерна. Серед нових, зареєстрованих у 1999, 2000 та на 2001 рiк гiбридiв, що вiдзначаються високою продуктивнiстю, слiд видiлити: середньостиглi — Днiпровський 337 МВ, Кросс 293 МВ, Харкiвський 315 МВ, Порумбень 351 МВ; середньопiзнi — Днiпровський 473 СВ, Одеський 385 МВ. До Реєстру на 2001 рiк увiйшли також гiбриди, створенi Iнститутом зернового господарства спiльно з американською фiрмою “Каргiлл”: Кадр 267 МВ, Кадр 327 МВ, Кадр 427 МВ i Кадр 447 МВ. Використання i збереження врожайних та iнших якостей гiбридiв у процесi їх вирощування багато в чому залежить вiд органiзацiї насiнництва кукурудзи. В умовах ринкових вiдносин система насiнництва кукурудзи потребує вдосконалення, оскiльки у процесi виробництва та збуту насiннєвої продукцiї поряд iз державними пiдприємствами беруть участь приватнi фiрми, асоцiацiї, акцiонернi товариства, фермерськi господарства. Першi уроки ринкової економiки свiдчать, що введення в насiннєвий виробничий процес численних пiдприємств та органiзацiй, не всi з яких забезпеченi кадрами спецiалiстiв-насiннярiв та вiдповiдними матерiально-технiчними засобами, а також не мають необхiдного досвiду у виконаннi вимог технiки й технологiї виробництва насiння кукурудзи, часто аж нiяк не сприяє пiдвищенню якостi насiння i високiй продуктивностi гiбридiв. Для покращання органiзацiї насiнництва, пiдвищення його ефективностi та виконання замовлень на насiння необхiдно зосередити насiнництво первинних форм районованих гiбридiв лише у науково-дослiдних установах i навчальних закладах, якi мають нести пряму та повну вiдповiдальнiсть за випуск високоякiсного насiння батькiвських форм у повнiй вiдповiдностi до вимог стандарту. Hа жаль, вiдомi випадки, коли розмноженням цих форм займаються господарства, якi не мають юридичних прав на їх виробництво. Вiдповiдно до Закону України “Про насiнництво”, вирощуванням гiбридного насiння першого поколiння повиннi займатися спецiалiзованi державнi колективнi сiльськогосподарськi пiдприємства, комерцiйнi фiрми, якi одержали лiцензiю на його виробництво. Проте, переслiдуючи комерцiйнi цiлi, багато господарств, якi не мають лiцензiй, вирощують гiбридне насiння першого поколiння не тiльки для внутрiшнiх потреб господарств, а й реалiзовують його “на сторону” без вiдповiдної документацiї, що пiдтверджувала б його якiсть. Однiєю з найважливiших умов забезпечення гарантiї якостi насiння є створення системи сертифiкацiї насiннєвого матерiалу. Широка мережа державної насiннєвої iнспекцiї здiйснює сертифiкацiю посiвних якостей насiння та вирiшує низку iнших питань стосовно насiннєвого матерiалу, тим часом, на нашу думку, оцiнку сортових якостей має здiйснювати установа, яка є оригiнатором гiбридiв та сортiв. В умовах ринку дуже важливо вiдрегулювати взаємовiдносини мiж виробниками та споживачами насiння, узявши до уваги необхiднiсть чiткого дотримання майнових прав патентовласникiв, оригiнаторiв створених гiбридiв та сортiв. Вiдсутнiсть державного замовлення на насiння й невпорядкована система звiтностi та попиту на насiннєву продукцiю створюють певнi труднощi у плануваннi площ насiнницьких посiвiв, асортименту гiбридiв, що їх слiд вирощувати пiд урожай наступного року.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Hасiнництво кукурудзи в умовах ринкових вiдносин

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок