Головна Головна -> Реферати українською -> Технологія виробництва -> Секрети приготування силосу з кукурудзи

Секрети приготування силосу з кукурудзи

Назва:
Секрети приготування силосу з кукурудзи
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,41 KB
Завантажень:
10
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему:
Секрети приготування силосу з кукурудзи


У бiльшостi регiонiв України кукурудза є основною культурою для заготiвлi силосу. Її можна силосувати в будь-якiй фазi вегетацiї, але оптимальна якiсть корму за енергетичною поживнiстю сухої речовини, споживанням, продуктивною дiєю, вмiстом i спiввiдношенням органiчних кислот забезпечується при збираннi рослин у фазi воскової стиглостi зерна (таблиця 1). У перiод воскової стиглостi кукурудза має i негативнi якостi: нижнi частини стебел i стрижнi качанiв дуже грубішають, що знижує споживання силосу. Крiм того, комбайни не подрiбнюють до 25—30% зерна, а решту подрiбнюють на великi частки. Слiд зауважити, що фiзiологiчної або технiчної стиглостi при цьому досягає лише 15—18% зерна. Згодування неподрiбненого зерна призводить до того, що його втрати з калом досягають 10—12% загальної кiлькостi. Тому для отримання максимальної продуктивної вiддачi кукурудзи в згаданiй фазi необхiднi особливi технологiчнi прийоми обробки силосної маси. Строк проходження фази воскової стиглостi зерна у рiзних за скоростиглiстю гiбридiв кукурудзи i в рiзних природно-клiматичних зонах країни неоднаковий. У скоростиглих гiбридiв вiн становить 8—10 днiв, середньостиглих — 11—14, пiзньостиглих — до 17 днiв. Збирати кукурудзу в пiзнiші фази стиглостi невигiдно через зниження якостi маси. За повної стиглостi її листя i стебла жовтiють та грубiшають, у них практично не мiститься каротину, рiзко падає споживання такого силосу внаслiдок зростання кiлькостi клiтковини та стрижнiв качанiв. При цьому на 5—6% знижується кiлькiсть збирання сухої речовини та її поживнiсть. Тому в кукурудзосiючих регiонах для продовження перiоду збирання рослин у фазi воскової стиглостi зерна доцiльно висiвати рiзнi за скоростиглiстю гiбриди — створювати вiдповiдний сировинний конвеєр. Залежно вiд грунтово-клiматичних умов, обсягів заготiвлi силосу та iнших факторiв вибiр рiзних за скоростиглiстю гiбридiв та спiввiдношення їх будуть рiзнi, проте загальний термiн збирання має становити не менше 25—30 днiв. Заготiвля силосу та пiдготовка його до згодовування. Кукурудзу у фазi воскової стиглостi зерна слiд подрiбнювати на частки завдовжки до 10 мм ( зерно — до 5 мм). Частка цiлих зерен не повинна перевищувати 5%, тiльки тодi силос споживається повнiстю i зменшується видiлення зерна в неперетравленому виглядi. Згодовування такого силосу дiйним коровам дає можливiсть знизити кiлькiсть нез’їдених решток до 3—4%, причому кiлькiсть видiленого цiлого зерна становить лише 1,2—1,5%. За збiльшення довжини рiзання (30—50 мм) частка неперетравленого зерна становить 10—12%, а нез’їдених решток силосу — понад 15%. За дрiбного подрiбнення затрати енергiї зростають на 25—32%, але вони повнiстю компенсуються її зниженням на транспортування маси i ущiльнення в траншеях. Hасипна вага доподрiбненої маси в одиницi об’єму транспортного засобу збiльшується на 12—15% порiвняно зi стандартним (30—50 мм) рiвнем подрiбнення. Якiсть силосу за вмiстом i спiввiдношенням органiчних кислот, наявнiстю амiаку, за рiзних ступенiв подрiбнення i за вологостi 65—70% має практично однакову кислотнiсть (рH 4,0—4,1). За силосування бiльш сухої маси (вологiстю 55—60%) — дрiбне подрiбнення сприяє отриманню якiснішого корму. Такий силос пiдкислюється до рH 4,3, тодi як за великого подрiбнення — до рH 4,5. У дрiбноподрiбненому силосi мiститься в основному молочна кислота (80% вiд суми кислот) i вiдсутня масляна кислота, а в силосi контрольного варiанту вмiст молочної кислоти не перевищував 60% i в невеликiй кiлькостi (0,08—0,12%) накопичувалася масляна кислота. Значнi переваги дрiбноподрiбненого силосу полягають у пiдвищенiй стiйкостi до розвитку плiснявих грибiв за умови вимушеного припинення згодовування i до вторинної ферментацiї, зумовленої розвитком аеробної мiкрофлори за надходження повiтря в силосну масу при вивантаженнi iз траншей.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему: Секрети приготування силосу з кукурудзи

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок