Головна Головна -> Реферати українською -> Технологія виробництва -> Проектування газових мережи типового житлового будинку

Проектування газових мережи типового житлового будинку

Назва:
Проектування газових мережи типового житлового будинку
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,92 KB
Завантажень:
480
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
ПРОЕКТУВАННЯ ГАЗОВИХ МЕРЕЖ ТИПОВОГО ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ
Внутрішні газопроводи житлових будинків відносяться до газових мереж низького тиску, їх гідравлічний розрахунок базується на використанні розрахункових залежностей газових мереж низького тиску.
Однак, гідравлічний розрахунок внутрішніх газових ме-реж має такі особливості:
1) при розрахунку вертикальних ділянок необхідно вра-ховувати зміну надлишкового тиску газу, спричинену різницею геодезичних позначок кінця і початку ділянки та різницею густин повітря і газу;
2) при розрахунку втрат тиску в місцевих опорах необхід-но враховувати функціональне призначення ділянки;
3) розрахункові витрати газу на ділянках визначаються з урахуванням коефіцієнта одночасності k0, який пока-зує імовірність одночасного включення в роботу газо-вих приладів.
Нижче наводиться опис алгоритму і програми для одно-етапного розрахунку газових мереж, що прокладаються все-редині житлових будинків.
Вхідні дані для аналітичного розрахунку:
- конфігурація газової мережі;
- масиви довжин і розрахункових витрат газу ділянок газової мережі;
- допустимі втрати тиску у мережі ;
- фізичні властивості газу: густина рн і кінематична в'язкість vh за нормальних умов;
- середня температура газу в газовій мережі Т ;
- абсолютна еквівалентна шорсткість внутрішньої по-верхні труб ke.
Мета розрахунку полягає у визначенні діаметрів ділянок внутрішньої газової мережі, при яких максимально використо-вується заданий перепад тиску.
Алгоритм проектного розрахунку газових мереж житлового будинку є наступним:
За допомогою операторів DATA і READ вводимо набір стандартних внутрішніх діаметрів газопроводів, що викорис-товуються для прокладання газових мереж житлових будин-ків.
Вводимо фізичні властивості газу за нормальних умов і , середню температуру газу , точність розрахунку гідра-влічного нахилу , абсолютну еквівалентну шорсткість труб .
Вказуємо, який напрям руху газу розраховується.
Вводимо початковий надлишковий тиск Рп, допустимий перепад тиску в мережі Рдоп, витрату газу на характерній ді-льниці Qcp, максимальну швидкість руху газу wмax, кількість ділянок п.
Вводимо масиви довжин ділянок , коефіцієнтів місце-вих опорів аі , розрахункових витрат газу Qi, коефіцієнтів для розпізнавання вертикальних ділянок Bi.
Приймаємо:
Ві = О, якщо ділянка горизонтальна;
Ві = 1, якщо ділянка вертикальна і газ рухається вниз;
Ві = -1, якщо ділянка вертикальна і газ рухається вверх.
Знаходимо надлишковий тиск газу на вході споживачів
Pk = Pn - Pдon, (6.1)
де Рдоп - максимально допустимий перепад тиску газу у внутрішній газовій мережі.
Визначаємо середнє значення абсолютного тиску газу в газовій мережі
Рт=Рб+0,5(Рп+Рк), (6.2)
де Рб - атмосферний тиск, при відсутності інших даних слід приймати Рб =101325 Па.
Обчислюємо розрахункову довжину кожної ділянки за формулою
, (6.3)
де аі - коефіцієнт місцевих опорів, який залежить від функціонального призначення газопроводу.
Знаходимо суму розрахункових довжин газопроводів на основному напрямку руху газу
. (6.4)
Методом послідовних наближень знаходимо середнє зна-чення швидкості руху газу для конкретних умов газопоста-чання. Для цього спочатку обчислюємо середній гідравлічний нахил в газовій мережі
(6.5)
Задаємося максимальним значенням швидкості руху газу на ділянках газової мережі низького тиску
W = Wmax. (6.6)
За формулою, рекомендованою ДБН В.2.5-20, визначаємо внутрішній діаметр характерної ділянки газової мережі, що має усереднене значення витрати газу Qср
(6.7)
де Т - середнє значення температури газу в газовій мережі.
Обчислюємо гідравлічний нахил на характерній ділянці при прийнятій швидкості руху газу w
(6.8)
де ke - абсолютна еквівалентна шорсткість внутрішньої по-верхні труби;
- кінематична в'язкість газу за нормальних умов;
н - густина газу за нормальних умов.
Порівнюємо розрахований гідравлічний нахил з мак-симально допустимим Іср. Якщо різниця між ними перевищує задану точність розрахунку, тобто виконується умова
(6.9)
то зменшуємо швидкість руху газу за умовою
W = W-W, (6.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему: Проектування газових мережи типового житлового будинку

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок