Головна Головна -> Реферати українською -> Технологія виробництва -> Сучаснi iнформацiйнi технологiї в сільському господарстві США

Сучаснi iнформацiйнi технологiї в сільському господарстві США

Назва:
Сучаснi iнформацiйнi технологiї в сільському господарстві США
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,30 KB
Завантажень:
217
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему:
Сучаснi iнформацiйнi технологiї в сільському господарстві США


Доступнiсть Iнтернету завдяки розвитку комп’ютерних та iнших комунiкацiйно-iнформацiйних технологiй (КIТ) приваблює все бiльшу кiлькiсть американських фермерiв. Згiдно з нещодавнiм звiтом МСГ США, застосування комп’ютерiв на фермах з 1997 року зросло з 38 до 55, а використання Iнтернету — з 13 до 47%. У 2000 роцi на 24% ферм Iнтернет використовували як iнструмент менеджменту в повсякденнiй дiяльностi. КIТ — це iнструмент, який спрощує доступ до iнформацiї, а отже, пiдвищує якiсть рiшень менеджерiв. Деякi фермери вже давно застосовують тi чи iншi варiанти КIТ, у тому числі мобiльнi телефони та iншi ручнi електроннi прилади, комп’ютери, а останнiм часом — системи глобального позицiонування. Як технологiя Iнтернет дає додаткову перевагу, суттєво зменшуючи перешкоди до доступу та переробки iнформацiї для фермерiв, незалежно вiд того, де розташована ферма та коли iнформацiя використовується. Бiльше того, завдяки суттєво меншим витратам на зв’язок через Iнтернет та послуги зi збирання iнформацiї, комерцiйнi вигоди вiд його використання можуть надати фермерам новi стимули щодо розвитку пiдприємницького спiвробiтництва, включаючи можливiсть купувати ресурси та реалiзовувати вироблену продукцiю. На хвилi розвитку електронної торгiвлi багато компанiй почали конкурувати за операцiї в аграрному секторi. Для оцiнки успiшностi цих спроб МСГ США провело опитування серед фермерiв стосовно використання ними комунiкацiйних та iнформацiйних засобiв і електронної торгiвлi. У 2000 роцi фермери особливо цiкавилися iнформацiйними послугами, онлайновими фiнансовими операцiями, електронною торгiвлею ресурсами та сiльськогосподарською продукцiєю. За звiтами виробникiв протягом 2000 року через системи електронної торгiвлi було продано/придбано продукцiї на 665 млн дол., що становило 0,33% всього обсягу операцiй продажу/купiвлi в сiльському господарствi. На онлайнову купiвлю (машин та обладнання, матерiальних ресурсів для рослинництва та тваринництва, офiсної та комп’ютерної технiки) припало 378 млн. дол. На матерiально-технiчнi ресурси для рослинництва і тваринництва припало 35% всiх операцiй онлайнової купiвлi. Найбiльшим за обсягом електронної купiвлi був сектор машин та обладнання. Через систему електронної торгiвлi фермери продали виробленої продукцiї на 287 млн дол. (191 млн дол. — продукцiя тваринництва, 96 млн дол. — продукцiя рослинництва). Фермери, якi користуються Iнтернетом, зазначили на такi причини цього: w вiдстежування цiн (82% користувачiв Iнтернету); w iнформацiйнi послуги в сiльському господарствi (56%); w одержання iнформацiї вiд МСГ США (33%); w зв’язок з: а) iншими фермерами (31%); в) дорадчими службами (28%); w онлайновий облiк i передача даних клiєнтам i надавачам послуг (31%). Потреба у фiнансових послугах у сiльському господарствi, зазвичай, є великою, оскiльки близько 40% фермерських господарств для ведення бiзнесу користуються позиками, а ще бiльша частина фермерiв звертається до послуг фiнансових консультантiв. 3% всiх фермерiв викоритовували Iнтернет, вирiшуючи деякi питання своєї фiнансової дiяльностi: w онлайнове банкiвське обслуговування (10% користувачiв Iнтернету); w оплата рахункiв (7%); w одержання позик (2%). Тiльки 1% фермерiв вiд використання Iнтернету для ведення свого бiзнесу утримують питання безпеки, саме проблеми, пов’язанi з конфiденцiйнiстю, найбiльше стримують використання Iнтернету для здiйснення фiнансових операцiй. Технологiчнi змiни давно стали основою економiки сiльського господарства. У минулому молодшi та освдченiші фермери зі значнішим обсягом виробництва були бiльш схильнi до впровадження нових технологiй. Впровадження Iнтернету, вочевидь, має ту саму тенденцiю: Iнтернетом користуються переважно краще освiченi фермери, якi оперують на бiльших за розмiрами фермах. Бiльш рiвномiрно використовували Інтернет всi фермери, молодші 55 рокiв. Що старшими були фермери, то, пропорційно, використання Інтернету скорочувалося.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему: Сучаснi iнформацiйнi технологiї в сільському господарстві США

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок