Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Технологія виробництва -> Кормова культура могар

Загрузка...

Кормова культура могар

Назва:
Кормова культура могар
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,37 KB
Завантажень:
348
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему:
Кормова культура могар


Хоча на сьогоднi вiдомо понад сiм десяткiв цiнних кормових культур, у кормовиробництвi застосовують лише близько десятка видiв. До цiнних, не вибагливих до умов зростання, культур належить i могар. Попри те, що дослiдницькими установами культура вивчається давно i вважається однiєю з найкращих, належного впровадження у виробництво вона не набула. Основою причиною того, що цю культуру вирощують на обмежених площах, є слабка обiзнанiсть про господарську та кормову цiннiсть її, а також вiдсутнiсть виробничої та наукової лiтератури з питань агротехнiки вирощування, рацiонального використання її у кормовиробництвi. Могар є однорiчною кормовою культурою з родини тонконогових (злакових) i характеризується багатьма цiнними господарськими й кормовими ознаками. Його ще називають iталiйським просом. За урожайнiстю могар часто переважає iншi однорiчнi культури. Середня врожайнiсть його в Українi становить 200—200 ц/га зеленої маси i 15—20 ц/га зерна. Про потенцiйнi бiологiчнi можливостi культури свiдчить передовий досвiд багатьох господарств, де, за дотримання належної агротехнiки, збирають по 300—400 ц/га й понад 25—30 ц/га зерна. В умовах зрошування врожайнiсть ще вища. Могар — культура високоросла. Висота її коливається в межах 50—150 см, а за сприятливих умов зростання сягає й понад 170 см. Стебла культури цилiндричнi, добре облистянi й тонкi. Hа стеблi може бути вiд 5 до 17 листкiв, а їхня маса в загальному врожаї незрiдка становить 45—55%. Високорослiсть та добра облистянiсть свiдчать про високоврожайнiсть i велику поживнiсть могару. Добре розвинена коренева система характеризує високу посухостiйкiсть рослини. Пристосований до зростання в умовах недостатньої кiлькостi вологи, могар забезпечує бiльшi врожаї укiсної маси й зерна порiвняно з такими культурами, як суданська трава, сорго цукрове та iншi. Через те, що могар краще витримує нестачу вологи, якнайповнiше використовуючи вологу атмосферну, у посушливi роки вiн є надiйною страховою культурою. До грунтiв могар порiвняно невибагливий i досить добре росте як на легких пiщаних та супiщаних грунтах, так i на важких глинистих та суглинистих (за винятком дуже важких заболочених або дуже засолених). Культура — скоростигла. Вегетацiйний перiод залежить вiд сортiв та умов вирощування й коливається в межах 90—120 днiв. Завдяки скоростиглостi могар з успiхом можна використовувати в пiсляукiсних та пiсляжнивних посiвах, якi можуть забезпечувати навiть урожаї зерна. Пiсля збирання врожаю в грунтi залишається багато органiчних решток, що має велике агротехнiчне значення. Висiяний у сумiшi з видами бобових, могар є добрим попередником для багатьох сiльськогосподарських культур. Порiвняно з такими культурами, як суданська трава та сорго, могар менш вибагливий до клiматичних умов, що дає змогу вирощувати його набагато пiвнiчнiше, нiж згаданi культури. Дослiдженнями встановлено, що у пiвнiчних областях культура забезпечує врожаї бiльш високi й стiйкi, нiж суданська трава. Цiнним є й те, що посiви могару майже зовсiм не пошкоджуються хворобами та шкiдниками. Отже, посухостiйкiсть, менша вибагливiсть щодо грунтiв i тепла, порiвняна скоростиглiсть, висока врожайнiсть свiдчать про значний рiвень пластичностi й пристосованостi цiєї культури до рiзних грунтово-клiматичних умов, а вiдтак — про доцiльнiсть вирощування цiєї культури, яка спроможна вiдчутно змiцнити кормову базу. Виробнича практика довела доцiльнiсть вирощування могару i на зелений корм, i на зерно; з нього одержують сiно, сiнаж, силос, трав’яне борошно та iншi види кормiв. Численнi дослiдження показали, що всi види кормiв з могару характеризуються високими показниками хiмiчного складу (табл. 1). У масi могару мiститься достатня кiлькiсть цукрiв, вона солодкувата на смак i тому її охоче й повно поїдають усi види тварин. Велика кiлькiсть вiтамiнiв, каротину, макро- та мiкроелементiв зумовлюють її високу поживну цiннiсть. Вона забезпечує пiдвищення надоїв молока та перетравнiсть iнших видiв кормiв.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему: Кормова культура могар

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок