Головна Головна -> Реферати українською -> Твори -> Я вірю в те, що прийде час, зміниться економічна ситуація

Я вірю в те, що прийде час, зміниться економічна ситуація

Назва:
Я вірю в те, що прийде час, зміниться економічна ситуація
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
32,43 KB
Завантажень:
385
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
Вступ
Я вірю в те, що прийде час, зміниться економічна ситуація, з'явить-ся і зміцніє національна валюта, і поїдуть до нас в Україну іноземні комерсанти з товарами, за ними - зарубіжні підприємці, які сьогодні ще приглядаються до економіки молодої незалежної держави, вив-чають її. Вони приведуть за собою інвесторів і привезуть увесь інстру-ментарій світового бізнесу, який потрібен їм для проникнення на наш внутрішній ринок і усунення конкурентів. І якщо ми не будемо готові до такої навали, нас спіткає доля „місцевого персоналу" у філіях за-рубіжних фірм. Щоб цього не було, потрібно вчитися, вчитися бізнесу, поведінці на ринку, вчитися всім і завжди, а для цього необхідні не тільки досвідчені викладачі, а й змістовні підручники та навчальні по-сібники. А таких, на жаль, сьогодні ще немає. Журнальні ж статті, періодична преса неспроможні замінити конкретного навчального ма-теріалу. Зарубіжна та перекладна література з проблем бізнесу не враховує нашої дійсності та потребує грамотних коментарів фахівців, яких теж треба ще готувати.
Актуальність цього курсу економіки без бізнесу не буває. І хоча бізнес у нас перебуває ще у зародковому стані, проте сумнівів у тому, що він буде провідною сферою суспіль-ного виробництва, немає. Отже, необхідно готувати фахівців на пер-спективу. Перехід же до ринкової економіки непростий. Він супровод-жується вторгненням у наше життя явищ, широко відомих в інших країнах, але незвичних для нашого суспільства Бізнес - одне з них Ми починаємо займатися справою, яку погано знаємо, звідси загроза збитися на сумно знайомий шлях спроб та помилок.
Як соціально-економічне явище бізнес містить у собі широкий спектр суспільних відносин, зокрема, історичні, економічні, юридичні, психологічні та інші моменти. За своєю економічною природою бізнес являє собою економічні відносини, що виникають між людьми з при-воду організації власної справи, виробництва, його функціонування з метою отримання найбільшого зиску, прибутку.
В основу бізнесу покладено насамперед особистий інтерес, але в умовах ринкової економіки він задовольняється лише при роботі на суспільство.
Вихідним пунктом вивчення відносин бізнесу є приватна власність. Основний елемент – підприємництво. Воно має і самостійне значен-ня, виступаючи підприємницьким бізнесом, який поряд із споживчим, трудовим і державним, утворюють його цілісну систему.
інтерес до бізнесу природний і виправданий. На наших очах ство-рюється нова економічна основа суспільства, з'являються люди, що прагнуть зробити власну справу, бажають не пристосовуватися до нових умов, а жити в них, виявляти ініціативу, виражати себе у віль-ній трудовій діяльності. Цьому сприяє демократизація суспільства і господарської діяльності, і, незважаючи на складнощі перехідного пе-ріоду, кризовий стан економіки за останні 2-3 роки, ставлення до біз-несу змінилося радикально. Атрибути бізнесу входять у наше життя, у лексику, трудову діяльність.
Сьогодні широко використовують працю за контрактом, самостій-не укладання підприємством різноманітних угод, ділові зустрічі з ме-неджерами, ділерами, брокерами, джоберами, трейдерами, з пред-ставниками інофірм та зарубіжними партнерами. Кожне підприємство може здійснювати депозитні вклади у банках, брати участь у бір-жових операціях, запрошувати аудитора для надання допомоги, кори-стуватися послугами консалтингових і маркетингових служб, бюро, агентств, фірм, розвивати комерційну рекламу та ін.
Відбувається жвава торгівля комерційною періодикою. Видаються праці з менеджменту, маркетингу, оподаткування, фінансів, підпри-ємництва, інформаційного бізнесу, по цінних паперах, комерційних угодах. З'являються оригінальні перекладні видання з економіки, рин-ку. Проте усе це не може задовольнити дедалі зростаючі потреби у спеціальних, економічних знаннях, до яких належить і бізнес. А потре-ба у цьому нагальна Все ж в наше життя ще не укорінилося розумін-ня того, що бізнес - не зведення побутових спостережень, а наука, така як, скажімо, кібернетика, фізика, фінанси, статистика та інші дис-ципліни.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 Реферат на тему: Я вірю в те, що прийде час, зміниться економічна ситуація

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок